Predictive Analytics en Demand Planning

Verbeter de nauwkeurigheid van forecasts met behulp van predictive analytics. Decide4AI gebruikt verschillende statistische anlayses en machine learning methoden om nauwkeurige demand voorspellingen te genereren waarmee u kunt reageren op marktveranderingen. Maak forecasts op verschillende  aggregatieniveaus, van lange termijn tot korte termijn, locatie of item niveau.

Gebruik verschillende aannames om vraagscenario’s te creëren en de resultaten te analyseren in een KPI-dashboard.