Workforce Scheduling

Creëer een optimaal rooster voor uw winkel- en magazijnpersoneel dat efficiënt de verwachte arbeidsbehoefte afdekt en serviceniveaus maximaliseert. Alle beperkingen en regels worden in acht genomen, zoals arbeidsregels, preferenties voor  diensten, minimale maximale dienstduur en slimme verdeling van schaarse vaardigheden over diensten.

De volgende stap is de toewijzing van werknemers aan diensten op basis van onder andere vaardigheden, anciënniteit, voorkeuren, locatie, prioriteiten en kosten.