Roostergeneratie en toewijzing van diensten

Creëer een optimaal rooster dat de voorspelde arbeidsbehoefte efficiënt afdekt en serviceniveaus maximaliseert. Alle beperkingen en regels worden in acht genomen, zoals arbeidsregels, gewenste diensten, minimale maximale dienstduur en slimme verdeling van schaarse skills over diensten.

De volgende stap is de toewijzing van werknemers aan diensten op basis van vaardigheden, anciënniteit, voorkeuren, locatie, prioriteiten en klantverzoeken.